Reference: PLA1B5013

PLA - Cobalt Blue

Review(s): 0

Diameter tolerance: +/- 0,05 mm Working temperature: 190 - 210 °C Weight: 750 g of filament (+ 250 g spool) RAL: 5013 Pantone: P5255

Price Kč421.99
More
Last items in stock

Reference: PLA1B9016

PLA - TRAFFIC WHITE

Review(s): 0

Diameter tolerance: +/- 0,05 mm Working temperature: 190 - 210 °C Weight: 750 g of filament (+ 250 g spool) RAL: 9016 Pantone: P705

Price Kč421.99
More
Last items in stock

Reference: ASA175

ASA - NATURAL

Review(s): 0

Diameter tolerance: +/- 0,05 mm Working temperature: 240 - 255 °C Hot pad: 80 - 105 °C Weight: 750 g of filament (+ 250 g spool) RAL: N/A Pantone: N/A

Price Kč441.93
More
Last items in stock

Reference: LEM

Lemonesol

Review(s): 0

Printing HIPS is perfect for support material on all dual extruding 3D printers. Lemonesol is a special liquid, which dissolves HIPS filament without any effect on the quality of the ABS/PLA print. Lemonesol is a biodegradable material, which is made of oil from the peel of citrus fruits. Lemonesol is not intended for internal and needs to be worked with...

Price Kč480.78
More
In stock

Reference: PLA1B5018

PLA - TURQUOISE BLUE

Review(s): 0

Diameter tolerance: +/- 0,05 mm Working temperature: 190 - 210 °C Weight: 750 g of filament (+ 250 g spool) RAL: N/A Pantone: N/A

Price Kč421.99
More
Last items in stock
All best sellers
Formulář pro uplatnění reklamace
Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:               www.snass3d.design

Společnost:                                 S.NASS 3D Design s.r.o.

Se sídlem:                                    Koubkova 1848/7, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ:                                                   06935877

E-mailová adresa:                     roman.hehejik@snass3d.design / info@snass3d.design

Telefonní číslo:                           (+420) 733 317 307

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:         

Moje adresa:                             

Můj telefon a e-mail:

Číslo objednávky:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,
dne
(*) jsem ve Vašem E-shopu vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 2. Číslo objednávky:

 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

 4. Jméno a příjmení spotřebitele:

 5. Adresa spotřebitele:

 6. Email:

 7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

  V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                      (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 2. Fotodokumentace poškozeného zboží

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Follow us on Facebook